Tillfrisknande från alkoholberoende, drogberoende, spelberoende och annat beroende

Beroende

Tillfrisknande från alkoholberoende, drogberoende, spelberoende och annat beroende Liksom alla förändringar börjar ditt tillfrisknande med ett första, och ofta inte så lätt, steg mot en ny väg. Att förändra sitt beteendemönster tar tid och kräver ansträngning, att man prövar sig fram, och att man accepterar felsteg och misstag hos sig själv är viktiga delar. Att … Läs mer