Hur använder jag ABC verktyget om jag har sug?

Hur använder jag ABC verktyget om jag har sug? ABC verktyget är utvecklat av Dr. Albert Ellis som skapade KBT versionen ”Rationell Emotiv Beteende Terapi (REBT). Grunderna för REBT presenterade han i mitten av 1950 talet och det blev på många sätt starten för hans vidare utveckling REBT men även då att andra psykologer började … Läs mer