Boktips: When AA Doesn’t Work For You: Rational Steps to Quitting Alcohol

When AA Doesn't Work For You: Rational Steps to Quitting Alcohol

Boktips: When AA Doesn’t Work For You: Rational Steps to Quitting Alcohol – Albert Ellis Även om den här boken snart har 30 år på nacken tycker jag att detta verkligen är en av de bättre böckerna om hur man befriar sig från sitt alkoholproblem. De tips, råd och metoder Dr. Albert Ellis beskriver i … Läs mer