Tillfrisknande från alkoholberoende, drogberoende, spelberoende och annat beroende

Tillfrisknande från alkoholberoende, drogberoende, spelberoende och annat beroende

Liksom alla förändringar börjar ditt tillfrisknande med ett första, och ofta inte så lätt, steg mot en ny väg. Att förändra sitt beteendemönster tar tid och kräver ansträngning, att man prövar sig fram, och att man accepterar felsteg och misstag hos sig själv är viktiga delar. Att ta ett återfall eller ett snedsteg kan hos vissa vara en del av denna förändringsprocess.

Nej, du är inte en hopplöst beroende 

Om du någonsin har tänkt att ”Jag är hopplöst beroende (en hopplös alkoholist, narkoman, spelare, matmissbrukare etc.) med en sjukdom som jag aldrig kommer att vinna över”, ”Jag har ingen makt över mig själv” eller ”Jag kommer alltid att vara beroende av detta”, försök att byta tankarna till ”Jag brukade känna mig maktlös, men jag vet numera att jag visst har makt och kunskap att förändra mig själv”. Dessa nya ord kan hjälpa dig till en ökad självkänsla och styrka, speciellt i början av din resa mot frihet från ditt beroende och ett liv i tillfrisknande.

Du kan besegra ditt beroende

Om du inom dig känner att du kommer att segra över det beroendebeteende som du vill bli fri ifrån, är det troligare att du kommer att göra det än om du inte tror på dig själv. Om några av de verktyg, strategier eller övningar du testar  inte fungerar för dig, pröva ett eller flera andra tills du hittar något som gör det. Det är även så att du kanske inte kommer att använda alla verktyg  som finns utan det viktigaste är att du ordentligt lär dig det eller de du tycker om och som fungerar för just dig.

Ditt beroende kan bli något som tillhör ditt förgångna

Tillfrisknande är möjligt för alla med ett beroende av både substanser som beteende. Sug och begär tynar bort ju längre du lever i tillfrisknande och befäster dina nya rutiner och beteenden. Abstinensen blir lättare att hålla sig till för varje dag  som går. Ditt beroende blir till något som tillhör det förgångna. Du finner mening och glädje i ditt nya liv. Många som tar sig ur sitt beroende vittnar även om att de finner en mening som de aldrig känt innan i sitt liv. En känsla som stärker dem att fortsätta is sitt tillfrisknande. Nya rutiner och nya sätt att se på livet och dess händelser skapar inte bara frihet från ditt beroendebeteende utan även glädje och lycka hos väldigt många.

Så det finns hopp och det finns möjligheter att bli fri även om du just nu kanske inte tror det. Alla kan bli fria och leva i tillfrisknande.

/ Joel Magnusson