Ovillkorlig acceptans av dig själv

Ovillkorlig acceptans av dig själv

Ovillkorlig acceptans av dig själv innebär helt enkelt att du förstår, ser och känner att du har ett värde precis som du är. Du accepterar att du är en felbar människa som kommer att göra bra saker men som även kommer att göra dåliga saker. Det spelar ingen roll vad du gör för genom denna självacceptans accepterar du dig själv i vilket fall. Den ovillkorliga acceptansen av dig själv förklarar vad som skiljer det som är ”din person”- din karaktär, personlighet, styrkor och svagheter – från dina beteenden.

Sätt inte stämplar på dig själv

Du kanske lider av ett beroende, men du är inte en alkoholist, narkoman, spelberoende etc för det. Det här kan förefalla som en slags lek med ord, men det är viktigt att inse hur kraftfulla ord, stämplar och etiketter är. Ur dina negativa ord och stämplar formar sig inre bilder fulla med ångest och skam som ofta förföljer dig som beroende. Ja, även dom utan beroende med. Men, det verkar vara speciellt vanligt bland många med ett aktivt beroende.

Förändra dina orationella tankar till förnuftiga och rationella

Samma stämplar som du kanske bär inom dig om dig själv – att du är ”misslyckad”, en ”besvikelse” eller en ”förlorare” – ledde till fler irrationella och skadliga beteenden. Att ge dig själv nya stämplar hjälper föga. Om du inte kan acceptera dig själv som du är, kan du förvänta dig att andra skall göra det då? Även om de gör det, skulle du ens tro på dem? Att acceptera sig själv kan vara svårt. Du kan ha orsakat andra och dig själv extrem skada och lidande. Du kanske har förstört andras liv, försatt din familj i skuld, fört in sjukdomar i nära relationer eller slösat bort dina livsbesparingar. Vem kan förlåta det? Det kan inte alla, men du kan förlåta dig själv och acceptera att du är en värdefull trots dina tidigare handlingar.

Var din egna bästa vän

Var tålmodig och vänlig mot dig själv. Var ärlig om det du har gjort. Acceptera att du inte kan göra om det förflutna, men du kan skapa din framtid. Du kanske är frestad att jämföra dig själv med andra eller med någon slags godtycklig standard. Det finns ingen standard eller universellt mått på ditt värde. Du står själv för ditt egenvärde. Att jämföra dig själv med andra är lika meningslöst som att ställa en färg mot en annan. Är rött en bra eller dålig färg? Är blått mer värdefullt än grönt?

Praktisera ovillkorlig acceptans av dig själv

När du praktiserar ”ovillkorlig acceptans av dig själv” kan du börja älska dig själv, omfamna ditt autentiska jag och arbeta på att förbättra dina mindre önskvärda egenskaper och karaktärsdrag. Livet öppnar sig, din energi ökar att gå vidare. Denna acceptans av dig själv kan därför ses som en plattform för att gå vidare och förändra dig själv i ditt tillfrisknande.

Nej du är ingen förlorare

Någon som läser det här har kanske svårt att förstå vad texten handlar om. För hur skall jag ändra stämpeln om mig själv eftersom jag ju är en förlorare. Det är ju sant! Allt jag gjort bevisar ju även det. Ta, det lugnt. Ge dig själv tid och fundera lite. Det du ser som bevis är ju handlingar som inte har med din person att göra. Du duger som du är. Ge dig tid. Dina tankar och inställning om dig själv kommer att ändras. Läs denna text flera gånger och leta gärna efter andra texter, filmer eller ljudfiler att läsa och lyssna på, låt det sjunka in.

/ Joel Magnusson