Hur ökar jag min självkontroll?

Hur ökar jag min självkontroll?

Självkontroll är något som låter hårt och kallt och inte tillför något speciellt roligt till livet. men är det så? Eller behöver det verkligen vara så. Och, vad är självkontroll egentligen?

Vad är självkontroll?

Självkontroll är något du själv bygger upp, utvecklar, skapar, tränar på och lär dig genom att kontrollera ditt beteende upprepade gånger till det blir en vana. Vi bör betrakta självkontroll som en färdighet. Det är inte en karaktärsegenskap eller en sak du måste ha medfött som låter dig styra ditt beteende (eller en sak som hindrar dig från att göra något). Så, självkontroll är ett helt enkelt ett beteende som vi lärt oss.  

Om någon säger, ”Jag har ingen självkontroll över att jag dricker, tar droger, äter godis eller vad som helst,” kan man ju faktiskt fråga sig, ”Är du väl övad i att motstå dina sug, möjligheter att använda eller att äta för mycket av onyttiga saker?” Svaret skulle sannolikt vara, ”Nej, det är jag inte.” Denna här personen är väl övad i att ge efter för sina sug och möjligheter att använda. Det här är inget att skämmas över. Det är många som har haft det på det sättet för att sedan vända och skaffa sig självkontroll och bättre vanor.

Hur man får kontroll över sug och begär

Att få kontroll över dina sug och begär är som att ta kontroll över en båt eller en bil eller något liknande. Du kommer att vara en nybörjare när du startar att förändra dina beteenden. Du kommer bara att få kontroll över det genom att först tvinga dig själv att agera annorlunda än du vill (?) och har gjort innan. Det kan kännas väldigt svårt eller konstigt i början, precis som när du lärde dig att köra bil. Men genom att öva om och om igen lär du dig att köra på ett bra sätt! Bättre och bättre blir det ju mer du övar. Så anledningen till att människor ”känner” och tror att de inte har självkontroll är att de inte har tränat på att få en bättre självkontroll. I det här fallet ligger skickligheten i  att motstå sug eller begär att använda.

Kombinera din självkontroll med andra strategier så är det lättare att att hålla sig drogfri.

Tillsammans med andra relaterade strategier kan vi lära oss att stanna upp, tänka efter, distrahera oss och motstå våra sug. Om vi ​​ibland inte lyckas fortsätter vi att försöka motstå vår modlöshet, som att komma tillbaka på en cykel eller häst om vi ramlar! De som tränar sig i att motstå sug rapporterar efter ett tag att det blir lättare och lättare att fortsätta sin avhållsamhet ju fler sug de motstår. De har övat och byggt sin självkontroll och har nu börjat visa en hel del skicklighet. Att tänka på att du först måste ha ”självkontroll” innan du kan få en förändring i ditt beteende är alltså fel väg att gå. ”självkontrollen” eller de nya vanorna kommer efter ett tag när vi ger oss på att förändra vårt beteende. Att ”lära genom att göra” är den rätta vägen att gå.

Påminn dig om framtida belöningar

I en berömd studie lämnades barn ensamma med en chokladbit och fick höra att om de inte åt den skulle de få två chokladbitar istället. Barnen som motstod frestelsen använde i många fall ”självpåminnelser” och andra olika distraherande aktiviteter är att motstå frestelsen att ta upp chokladbiten och äta den. Barn som inte motstod kunde senare göra det efter att ha fått lära sig nya strategier och metoder för bättre självkontroll. Saker som att lära sig att sug är tidsbegränsade, och att de kommer att avta om vi stannar upp och avleder våra tankar till något annat, är viktiga egenskaper som vi kan förvärva genom övning. Ja, ett sug varar inte mer än ca 10 – 15 minuter om vi inte ger in för det.


Jag hoppas att denna kunskap ger dig ny inblick i hur du kan göra för att övervinna dina problem, även mycket svåra som beroende av eller missbruk av substanser eller beteenden. Det finns många olika verktyg du kan lära dig att använda som hjälp. Det viktigaste är dock inte att lära dig dom alla utan att du lär dig dem du behöver och som fungerar bäst för dig. 


Bra verktyg hittar du exempelvis i SMART Recovery´s litteratur och självhjälpsmöten, hos en KBT-terapeut, hos en beroendecoach med kbt inriktning, böcker, artiklar etc.


Brottas du med svåra beroendeproblem är det viktigaste att komma ihåg att du är lika mycket värd som alla andra och att det går att lära sig bli fri från sitt beroende. Du kan få ett liv som är lika gott som någon annans. Det finns många exempel på detta.

Länk till SMART Recovery Sverige


/ Joel Magnusson