Hur man kan övervinna ett beroende?

Hur man kan övervinna ett beroende?

Att övervinna ett beroende börjar alltid med att sluta. Starten ligger i att inte ge efter för begär och sugkänslor då dessa minskar i intensitet efter en tid. Klarar du att hålla emot kommer sugen även tillbaka mer sällan och för en del av oss kommer de att försvinna helt. De flesta som är beroende kan få ett mer eller mindre intensivt sug av olika så kallade ”triggers” (igångsättare).

Exempel på triggers

Dessa kan exempelvis vara en uteservering på sommaren för en som är alkoholberoende, reklam om spel på tv för att spela på fotboll för en som är spelberoende eller ett reklamblad som skickats hem för en som är shoppingberoende. Triggers kan även vara olika typer av känslor som genererats av andra saker i livet såsom ett gräl med med sin sambo eller att man blivit avvisad av en vän eller arbetskamrat. Helt enkelt kan olika typer av negativa känslor eller irrationella tankar som starta olika processer som kan leda till ett återfall. 

Sugen minskar om du står emot

Kan vi hålla emot sugen så minskar dessa i storlek och frekvens och med hjälp av olika verktyg kan vi lära oss att hantera dem bättre, hålla ut och få dom att försvinna. Om du lär dig att tolerera obehaget med ett sug på kort sikt och medvetet accepterar dem så kommer de ganska snabbt tyna bort efter några sekunder till minuter. Att lära sig olika tekniker för att hålla emot är en viktig del i att långsiktigt slippa återfall och återkommande sug.

Det är faktiskt så att för många handlar det bara om dagar till några veckor innan sugen börjar minska i styra och frekvens. På detta sätt kommer du att förstå att det är ett val att bruka. Genom en förståelse att obehaget med sug är en del av livet där du själv bestämmer om du skall agera eller inte bygger du upp den styrka du behöver för ett liv fritt från beroendebeteenden. Ett liv i tillfrisknande.

Vad triggar dig till sug?

Så genom att lära dig:

  1. vad som triggar dig.
  2. acceptera dina osunda mönster och irrationella tankar även under perioder när ditt tillfrisknande känns svårt och omotiverat.
  3. att ändra hur du förhåller dig till livet och olika skeenden i livet genom att byta dina irrationella tankar mot rationella bättre tankar.

Kan du skapa ett liv utan att vara fångad av beroendebeteenden och med mening och framtidstro. Du kommer då att befinna dig i en process av tillfrisknande.

Hoppas dom här tankarna hjälper dig.

Joel Magnusson